info@izmirhukukburosu.com
+90-850-255-85-85

Hukuki Makaleler

bosanma davalari

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanma Davaları

Medeni Kanun kapsamında boşanma davaları iki temel kategoriye ayrılmaktadır. bunlar anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Boşanma davasının içeriği, süresi, maliyeti gibi pek çok unsur davanın anlaşmalı mı çekişmeli mi olduğuna göre değişecektir. Bunun dışında kanunda genel ve özel boşanma davası sebepleri tek tek gösterilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlarda fikir birliği çerçevesinde anlaşmaya vardığı davalardır. Bu dava türü, çekişmeli boşanma davasına göre daha kısa sürede daha az maliyetle çözüme ulaştırmaktadır. Öte yandan; usul ekonomisi ve adliyenin iş yükü açısından da büyük yarar söz konusudur.

Anlaşmalı boşanma davaları için tarafların boşanma protokolü hazırlayıp mahkemeye sunması yeterli olacaktır. Zira, sözü geçen boşanma protokollerinin internetten bulunması suretiyle imzalanması taraflar aleyhine sonuç doğurabilir. Bu noktada, mutlaka bir avukatın hukuki bilgisine ihtiyaç vardır. Ekseriyetle, boşanma davalarında usul kuralları sıkı sıkıya uygulandığından telafisi güç zararların oluşmaması nedeniyle uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Boşanma hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınması halinde anlaşmalı boşanma davalarının, 3-5 gün gibi kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturulabilmesi mümkündür. İç hukukumuz, boşanmak isteyen eşlere anlaşmalı boşanma davası hakkı tanıyarak, fuzuli masraflardan kaçınma imkanı tanımış, davanın görüm ve çözümünü hızlandırmayı amaçlamıştır.

Anlaşmalı boşanma davaları için dikkat edilmesi gerek önemli hususlardan biri de anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin resmiyete döküldüğü tarihten itibaren 365 gün geçmesi zorunluluğudur. Aksi halde anlaşmalı boşanmadan söz etmek mümkün olamayacaktır.

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma davaları, tarafların evlilik birliğinin sonlandırılması hususunda ve boşanmanın hukuki sonuçlarından bahisle karşılıklı bir mutabakata varamadığı hallerde ortaya çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürer ve daha maliyetlidir. Uygulamada görüldüğü üzere, çekişmeli boşanma davaları en iyi ihtimalle 2-3 yıl sürmektedir. Bu süreçte; bilirkişi raporları, tanıkların dinlenilmesi, tarafların istekleri gibi sebepler davanın uzunluğunu etkileyecektir.

Boşanma sürecinde delillerin rolü oldukça büyüktür. Bu delillerin usulüne uygun ileri sürülebilmesi ve tarafınız lehine sonuç doğurabilmesi için uzman bir avukatın desteğinin olması gerekliliği aşikardır. Avukatınız, hukuki sürece hakim olduğu gibi sizin aklınıza gelmeyen hukuki olanakları da düşünebilir. Deliller, davanın görümü ve çözümü açısından lehe sonuç doğurmak adına vazgeçilmez ve en kuvvetli donelerdir. Boşanma konusunda uzmanlaşmış bir avukat bu hususta çok önemli olacaktır. Zira, bazı deliller lehinize olsa da hukuka aykırı elde edildiği gerekçesiyle reddedilebilir. Boşanma avukatı, gerekli gördüğü hukuki dayanakları ileri sürerek eldeki tüm hukuki imkanlardan faydalanmanızı sağlayabilir.