info@izmirhukukburosu.com
+90-850-255-85-85

Hukuki Makaleler

boşanma nedenleri

Boşanma Davası Sebepleri

Boşanma Davası Sebepleri

Çiftlerin evlilik birliğini sonlandırmak istemelerinde ve boşanma davası açmalarında farklı nedenler olabilmektedir. Bu tür boşanma sebepleri Medeni Kanun’da genel ve özel boşanma nedenleri olarak yer almaktadır. Genel boşanma sebebi, şiddetli geçimsizliktir ve bun kanundaki ifadesi “evlilik birliğinin sarsılması”dır. Eşlerin genel olarak anlaşamaması, kişilik uyuşmazlığı, sık sık tartışma yaşanması ve birbirlerinden soğumaları bu kapsama girmektedir. Bunun dışında boşanma hukuku kapsamında bir takım özel ve spesifik haller de Medeni Kanun’da özel boşanma nedenleri olarak gösterilmiştir. Boşanma türleri ise anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak iki türe ayrılmaktadır.

Genel Boşanma Nedeni

Türkiye’de açılan boşanma davalarının büyük bir çoğunluğunda sebep olarak gösterilen şiddetli geçimsizlik ya da diğer adıyla evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Davanın kanıtlanabilirliği açısından diğer boşanma nedenleri ile kıyaslandığında, boşanma davası sebebi olarak boşanma avukatları tarafından daha uygun bulunmaktadır. Boşanma sebebi asıl olarak bir başka nedenden kaynaklanıyor olsa dahi sebep olarak şiddetli geçimsizliğin gösteriliyor oluşu pek çok durumda daha hızlı ve pratik bir şekilde sonuç alınmasını sağlamaktadır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bu sebeplerin varlığı, boşanma işleminin gerçekleşmesi için ön koşuldur. Bu nedenle herhangi bir sebep göstermeksizin açılan boşanma davalarının sonuçlanması mümkün gözükmemektedir. Böyle bir durumda davanın reddi söz konusu olmakta ve dava boşanma ile sonuçlanamamaktadır. Dolayısıyla boşanma avukatı olarak bizim önerimiz,taraflar mümkün olduğunda karşı taraf ile uzlaşıp anlaşmalı boşanma yolunu seçmelidir. Aksi halde 2-4 yıl sürebilecek bir çekişmeli boşanma davası her tarafın da lehine olmayacaktır.

Özel Boşanma Sebepleri

Medeni Kanun’da belirtilen özel boşanma sebepleri ise zina, kötü muamele ve davranış, öldürmeye teşebbüs, akıl hastalığı, haysiyetsiz yaşam, suç işleme ve terk olarak yer almaktadır. Özel boşanma sebeplerine dayalı olarak açılan boşanma davalarında, davacı tarafından boşanmanın sebebinin gerçekleştiğini ispatlaması gerekir. Örneğin eşe karşı yaralama suçu işlenmişse mağdur eşin bunu darp raporuyla veya video kaydı gibi diğer tür delillerle ispatlaması gerekir.

Boşanma Gerekçesinin İspatı

Türkiye’deki çekişmeli boşanma davaları tamamen ispat sistemi üzerine kuruludur. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma dışındaki diğeri tüm çekişmeli boşanma davalarında davacı tarafından boşanma sebebini ispatlaması gerekir.  İspat, yazılı veya görüntülü bir delil ile olabileceği gibi tanıkla da söz konusu olabilir. Ancak boşanma nedeninin ispatlanmaması halinde dava reddedilecek ve taraflar evli kalmaya devam edecektir. Medeni ülkelerde bu şekilde bir ispat sistemi terk edildiği için ispata dayalı boşanma sisteminin terk edilmesi görüşünü destekliyoruz.