info@izmirhukukburosu.com
+90-850-255-85-85

Hukuki Makaleler

bilişim avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, aile hukuku alanında faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak boşanma davalarına bakan avukatları tanımlayan bir kavramdır. Bu alanda çalışan avukatlar hemen her tür aile hukuku konusunda uzmandır. Bunların başında kuşkusuz anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları gelmektedir. İkinci temel çalışma konusu ise evlilik sözleşmesi ve mal rejimi hususlarıdır. Ayrıca velayet, uzaklaştırma kararları ve nafakalar da bu avukatların çalışma alanına girmektedir. Tüm bunların kapsamı olarak bu alanlarda bilgilendirme ve danışma hizmeti de boşanma avukatlarının verdiği hizmetlerdendir. Dolayısıyla hukuki danışmanlık de en temel çalışma konuları arasında yer almaktadır.

Boşanma Davaları

Boşanma davaları temelde iki kategoriye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma davalarıdır. İkinci kategorisi ise çekişmeli boşanma davalarıdır. Çekişmeli davalar ise kendi arasında dava sebebine göre farklı türlere ayrılmaktadır. Zina, terk, akıl hastalığı, kötü muamele, onursuz yaşam gibi farklı boşanma davası sebepleri olmakla birlikte kuşkusuz bunlar için en yaygın olanı evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Bu en yaygın boşanma nedeninin diğer adı ise şiddetli geçimsizliktir. Boşanma avukatları bu tür boşanma talepleri gediğinde hangi tür davanın açılmasının daha makul olacağını değerlendirecektir. Şüphesiz anlaşmalı boşanma davaları en hızlı ve en az meşakkatli davalardır. Ancak bazı durumlarda eşler arasında uzlaşma olmadığı için anlaşmaı şekilde boşanmak mümkün olmamaktadır. Çoğu zaman da eşlerden birisi anlaşmalı boşanma için karşı taraftan taviz beklentisi içinde olmaktadır.

Boşanma Avukatının Rolü

Boşanma avukatı boşanmak isteyen kişiyi detaylı bir şekilde dinledikten sonra hangi boşanma davası açmanın daha rasyonel olacağını değerlendirecektir. Kimi durumlarda anlaşmalı boşanma zemini aramak için boşanma avukatı karşı tarafla veya karşı tarafından avukatı ile görüşebilir. Hatta avukatlar arasında boşanmanın şartları konusunda çeşitli müzakereler olabilir. Burada avukatın fonksiyonu temsil ettiği müvekkil için en faydalı durumun oluşmasını sağlamaktır. Dolayısıyla avukat boşanma alanındaki bilgi ve tecrübesi ile müvekkilini temsil edip yönlendirecektir. Bunun sonucu olarak avukatla çalışan bir birey haklarını en iyi şekilde koruyabilecek ve en faydalı şekilde boşanma sürecini tamamlayacaktır. Ayrıca boşanma sürecinin hızlı ve hatasız ilerlemsi bakımında da avukatın katkısı önemlidir.